Encontramos momentos na vida, que nos inspiram, para divulgarmos aquilo que a nossa própria alma sente. Com certeza, estes momentos nascem numa experiência interior, quer dizer, num profundo diálogo com Deus. Estes momentos nascem, quando mergulhamos dentro da nossa alma e nós nos perguntamos: de onde viemos, onde estamos e para onde caminhamos? E encontramos a resposta neste profundo diálogo com Deus - quando Ele se torna, para nossa existência, o Caminho, a Verdade e a Vida. Assim, compreendemos, que o Senhor nos convida a cumprir uma grande missão: que todos possamos nos chamar de irmãos e de seus filhos.

É preciso que exista mais amor e união entre nós, para que possamos ser a semelhança e a imagem de Jesus Cristo. Foi ELE que afirmou que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância.

Nestas reflexões, quero convosco mergulhar no fundo das nossas almas e procurar viver a vida conforme nos foi dada.

Pe. Jan Zasowski

domingo, 27 de janeiro de 2013

RodzinaRodzina jest komórką od której zależy dynamika i jakość życia.
Gdy jest zaatakowana wirusem współczesnych chorób, traci odporność i często nie może normalnie funkcjonować.
We współczesnej rodzinie często wstępuje syndrom podziału, braku zrozumienia i nieumiejętność pedagogiczna w wychowywaniu dzieci. Coraz mniej w rodzinach spokoju i harmonii. Zakorzenia się natomiast choroba naszych czasów: indywidualizm i pogoń za sukcesem.
W tym wszystkim  brakuje roztropności i wychowania dzieci do odpowiedzialności.
Jesteśmy karmieni wartościami, które powodują zachwiania organiczne wewnątrz nas takie jak: ból, zranienie serca, krótkowzroczność, niezrozumienie języka, chaos w sferze emocjonalnej, depresje, nerwice i inne patologie, które wyprowadzają z równowagi normalnie funkcjonujący organizm. Główną przyczyna takiego stanu jest brak prawdziwej miłości. Tej miłości, o której przypomina św. Paweł w liście do Koryntian.
Tylko powrót do rodzin funkcjonujących w sposób dojrzały, gdzie więzi jej członków są trwałe i oparte na Bożych Przykazaniach jest szansą przywrócenia zdrowych społeczeństw.

Rodzina ma odpowiedzialną misję do spełnienia. Pan Bóg dał jej specjalne powołanie - tworzyć dom pełen miłości i zrozumienia.
Tylko w tej perspektywie RODZINA może odnaleźć swój rdzeń i się realizować.
Wzorem prawidłowego funkcjonowania jest Święta Rodzina z Nazaretu, która jest modelem miłości, dialogu i wychowania.
Tylko żyjąc wzorem rodziny Józefa, Maryi i Jezusa z Nazaretu, możemy zbudować prawidłowy dom, gdzie jedni pomagają drugim.
Tylko w klimacie braterstwa i wzajemnego szacunku potrafimy sobie wzajemnie pomóc, przebaczyć, dojrzewać emocjonalnie i duchowo.
Rodzina istnieje i dynamicznie się rozwija tam, gdzie jest modlitwa, dialog, wspólnie podejmowany trud i akceptacja.
Rodzina to też przestrzeń obumierania złych skłonności – to miejsce leczenia ran wypływających z egoizmu, to codzienna spowiedź i rozgrzeszenie, to pulsujące życie, które powoduje wzrost energii duchowej jej członków.
Tylko dobrze zrozumiana misja rodziny doprowadzi do upowszechnienia postawy dobroci, miłości i świętości w życiu.

Pe. Jan Zasowski

*****************************************

Nenhum comentário:

Postar um comentário