Encontramos momentos na vida, que nos inspiram, para divulgarmos aquilo que a nossa própria alma sente. Com certeza, estes momentos nascem numa experiência interior, quer dizer, num profundo diálogo com Deus. Estes momentos nascem, quando mergulhamos dentro da nossa alma e nós nos perguntamos: de onde viemos, onde estamos e para onde caminhamos? E encontramos a resposta neste profundo diálogo com Deus - quando Ele se torna, para nossa existência, o Caminho, a Verdade e a Vida. Assim, compreendemos, que o Senhor nos convida a cumprir uma grande missão: que todos possamos nos chamar de irmãos e de seus filhos.

É preciso que exista mais amor e união entre nós, para que possamos ser a semelhança e a imagem de Jesus Cristo. Foi ELE que afirmou que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância.

Nestas reflexões, quero convosco mergulhar no fundo das nossas almas e procurar viver a vida conforme nos foi dada.

Pe. Jan Zasowski

sexta-feira, 31 de maio de 2013

MiłosierdzieSerce Boga jest pełne dobroci i miłości
Bóg przytula nas do swojego serca jak matka, która swą dobrocią uspakaja płaczące dziecko.
Jesteśmy tym dzieckiem i często płaczemy, ponieważ zraniliśmy się naszym nieposłusznym postępowaniem. Płaczemy też za to, że nadużyliśmy dobroci, miłości i za wdzięczność odpowiedzieliśmy niewdzięcznością.
Bóg mimo, że jesteśmy tak niestali, ukazuje nam swoje dobre serce: miłosierne, przebaczające, uzdrawiające.
Ile w nim ciepła, ile umocnienia, ile poświęcenia!
Serce Boga nie widzi to, co było złe.
Serce Boga chce, aby w nas się zapalił ogień miłości.
Serce Boga łagodzi wszelkie nieporozumienia.
Serce Boga ukazuje drogę pojednania…

Serce Boga uczy, że pokorą zwyciężymy pychę.
Serce Boga uczy, że dobrocią wyeliminujemy wszelkie uprzedzenia.
Serce Boga uczy, że prawdziwa mądrość każdego człowieka znajduje się w sercu, które chce, aby w nim zamieszkał Pokój, czyli wolność od jakichkolwiek uzależnień, czy partyjnych powiązań…
Serce Boga chce, aby Pokój zapanował w sercu każdej ludzkiej rodziny, aby każda rodzina wpatrywała się w dobroć serca Jezusa i Maryi.
Serce Boga chce, aby w świecie był Pokój i tylko świat wyzwolony z podziałów i odrzucający plany uzbrojenia i panowania nad drugimi, zwrócony do serca Boga, odnajdzie Pokój.

Otwórzmy zatem drzwi naszych serc dla Jezusa i Maryi i świat zacznie słyszeć prawidłowy dźwięk ludzkich serc – przepełniony jednością i harmonią ludzkiej  rodziny…

Tylko zjednoczenie naszych serc z sercem Boga uczyni nas tymi, którzy wyznają Boga w duchu i w prawdzie!

Amen.

Pe. Jan Zasowski


**************************************


quinta-feira, 30 de maio de 2013

ŻycieŻycie możemy porównać do ciągłego zdobywania wiedzy.
Kiedy spoglądamy na bieg życia i jego rozwój w nas , w naszym myśleniu i w naszej twórczości – widzimy w nim ciągły dynamizm, który pomaga nam dojrzewać jako osoba, czy jako rodzina i społeczeństwo.

Życie tylko ma wartość, jeżeli istnieje w nas otwartość, aby poznawać siebie głębiej, gdyż poznając nas w głębinach naszego istnienia – staramy się dostrzec w nas to, co najszlachetniejsze – oczywiście obecność miłości, jakiej miłości – MIŁOSCI BOGA.

Popatrzmy, w jakiej harmonii Bóg nas skonstruował, wyszliśmy z Jego dzieła.
Bóg nas umodelował – dał nam inteligencje, dał nam uczucia, dał nam zdrową psychikę. Naprawdę dał nam jako największy prezent – życie. W tym wszystkim dał nam rozeznanie między dobrem i złem. I  wskazał nam kierunek naszego działania.

Nasze dojrzewanie musi być, jak dojrzewanie tego ziarna wrzuconego w ziemię.
Jaka jest historia ziarna?
Przechodzi poprzez proces przemian.Pe. Jan Zasowski 


****************************

quarta-feira, 29 de maio de 2013

Ludzie odpowiedzą za każde słowo wypowiedziane niepotrzebnie (Mt 12, 36)
Co to jest słowo? Myśl ubrana w głos. To jest idea która wychodzi ze świata duszy do świata materii. I kiedy się przedstawia można ją usłyszeć.
Słowo rodzi się w ciszy wewnętrznej, w sercu, w duszy i porusza się ubierając się w ubrania świata fizycznego i kończy się, powracając do świata ducha, do ciszy.

Kto nie myśli, nie ma co do powiedzenia. Kto nie medytuje w ciszy, nie może dać odpowiedniego znaczenia w swoich słowach.
Kto nie potrafi uciszyć się nie potrafi mówić.

Słowo puste nie jest słowem, jest to tylko pusta skorupa bez owocu.
Tak jak nie jest nam potrzebna pusta skorupa, tak nie są nikomu potrzebne puste słowa.

Słowo jest wiadomością przekazaną z jednej duszy do drugiej i dusze nie mają innej informacji w ich komunikacji, jak tylko prawdę i miłość.

Jeżeli przedstawiamy prawdę i miłość w naszych słowach to kontynuujmy i mówmy. Jeżeli nasze słowa mówią prawdę, ale ta prawda rani to lepiej starajmy się przetrwać w ciszy, bowiem słowa mówią prawdę, ale zabraknie tutaj wyczucia miłości.

Jeżeli twoje słowa mówią o miłości ale nie są szczere, ponieważ nie żyjesz miłością, ucisz się lepiej i nic nie mów, ponieważ byś mówił o tym co nie jest wskazówką twojej drogi.
Jak ślepy może prowadzić ślepego… Brakowało by w tych słowach prawdy.

Słowo nam zostało dane, abyśmy go wypowiadali odpowiednio, aby budowało, wzmacniało, nadawało kierunek życia.

Nie wszystkie myśli, które nam przychodzą, muszą być komunikowane, lecz tylko te które powiększają miłość w nas i w drugich.
Jest nieodpowiedzialnie mówić słowa fałszywe – kłamać.
Fałszywość i zło  nie mają prawa do wypowiadania słowa.

Wobec tego gdzie jest wolność słowa?
Wolność słowa istnieje po to, aby każde wypowiedziane słowo mogło pomóc ludziom i nie żeby im niszczyło życie. Słowo ma budować i nigdy rujnować.
Wolność istnieje dla człowieka sprawiedliwego, dla złodzieja i oszusta istnieje wyrok więzienny.
Dlatego język zabija bardziej niż sztylet, karabin, czy bomba…
Fałszywość  jest kryminałem!

Kiedy dowiadujemy się o bandytach, o tych którzy roznoszą chorobę śmiertelną Aids, czy o innych którzy produkują śmierć w społeczeństwach dzisiejszego świata, jesteśmy tym oburzeni.
Wystarczy popatrzeć na słowa wypisywane we współczesnych dziennikach, wypowiadane we współczesnych filmach…słowa, które ranią i zabijają i jaka jest nasza krytyczna ocena wobec tych znaków bezładu moralnego i przedwczesnej śmierci cywilizacji dzisiejszego wieku. Ile w tym wszystkim trucizny, która zanieczyszcza  rodziny, społeczeństwa, narody.

Złodziej to ten, który kradnie rzeczy drugich. I złodziej to ten, który kradnie dobre imię drugich, ponieważ je niszczy poprzez swoją przewrotność, kłamstwo i chciwość w swych słowach, które niszczą na zawsze imię drugich.

Bardzo wielka jest odpowiedzialność za każdym przez nas wypowiedzianym słowem. Jeżeli jest tylko puste to było nadużyte. Jeżeli niesprawiedliwe to było kryminałem.

Powinniśmy więcej żałować tego cośmy niesłusznie wypowiadali, niż tego, że w pewnych momentach zachowaliśmy ciszę…

Przed wypowiedzeniem słowa jesteśmy jeszcze tymi, którzy nad nim panują. Po wypowiedzeniu słowa, ze względu na nieodpowiednie użycie tych słów – za to będziemy sądzeni.

Amen.
Pe. Jan Zasowski

**********************************