Encontramos momentos na vida, que nos inspiram, para divulgarmos aquilo que a nossa própria alma sente. Com certeza, estes momentos nascem numa experiência interior, quer dizer, num profundo diálogo com Deus. Estes momentos nascem, quando mergulhamos dentro da nossa alma e nós nos perguntamos: de onde viemos, onde estamos e para onde caminhamos? E encontramos a resposta neste profundo diálogo com Deus - quando Ele se torna, para nossa existência, o Caminho, a Verdade e a Vida. Assim, compreendemos, que o Senhor nos convida a cumprir uma grande missão: que todos possamos nos chamar de irmãos e de seus filhos.

É preciso que exista mais amor e união entre nós, para que possamos ser a semelhança e a imagem de Jesus Cristo. Foi ELE que afirmou que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância.

Nestas reflexões, quero convosco mergulhar no fundo das nossas almas e procurar viver a vida conforme nos foi dada.

Pe. Jan Zasowski

domingo, 2 de junho de 2013

MaturaTo jest egzamin z tego co mi dano i co ja mogę oddać i jeszcze dać.
To zdobyta wiedza na temat ludzkości: wielkich i nowych odkryć, dla polepszenia wszystkiego, aby świat wzrastał w wielkim dynamizmie i stworzył sobie warunki godne do życia.

Ludzkość jest ludzkością, jeżeli ciągle buduje i ulepsza swoją historię w kierunku wzrostu życia we wszystkich jego wymiarach.
Ludzkość kiedy umiera dla wartości życia jest samobójcza i powoduje śmierć niszcząc dar Boga. 

Tylko wysiłek i z tym związany wzrost,  jest dynamicznym dojrzewaniem każdej jednostki i jej integracji  z każdym i ze wszystkim.
W tym się wyraża egzamin maturalny naszego życia.

Życie jest procesem wzrastania, wspinania do góry, zdobywania celu siłą wysiłku i dynamizmu.
Człowiek odnajduje ideał w kształtowaniu swoich umiejętności i w formowaniu   osobowości.

Każdy krok na drodze życia – to nowe odkrycie o istnieniu i o wszystkim co się wiąże z naszą historią.
Jest to droga pójścia do przodu, do wskazanego celu.
Jednak ta droga wymaga ciągłego zawierzenia, że trudności na niej mogą być pokonane: to wszystko wymaga siły, która wypływa z wewnątrz i jest motywacją, aby nie zatrzymywać się, lecz zdobywać cel tej wspaniałej przygody.
Zachwycić się pięknem życia, bogactwem jego barw, głębią jego poezji  i umieć jak artysta rzeźbić jak najdoskonalsze dzieło, które również zachwyca drugich jego wymownym widokiem i znaczeniem.

Życie, to dojrzewanie, wzrastanie we wszystkich wymiarach, które tworzą nasze człowieczeństwo: to wzrastać w estetyce duszy, ciała, intelektu; tzn. w integracji wszystkiego, aby stać się dojrzałym człowiekiem, czyli człowiekiem dla drugiego człowieka.

W tej historii wzrostu i dynamizmu, człowiek idąc drogą życia, przechodzi poprzez etapy, które budują i formują w nim wartości uszlachetniające jego ISTNIENIE.

To wartości integracji z Bogiem i z samym sobą  i z każdym spotkanym w tej drodze życia człowiekiem.

Życie to ciągła MATURA-EGZAMIN zdobytych umiejętności i twórczości – talentów danych i nie zakopanych.

Egzamin umiejętności, aby je zastosować w tej trudnej, ale też wspaniałej drodze do osiągnięcia ideału, aby być potrzebnym i czuć się potrzebnym.

To egzamin nie po to, aby był dyplom, który podnosi wartość socjalną-odnalezienie się w grupie przywilejów.
To przede wszystkim dyplom wartości, które pomagają ludzkości w budowaniu prawdziwej cywilizacji bycia człowiekiem, aby świat mógł iść drogą tych wartości, które wypływają z naszego wnętrza i są  programem w budowaniu jedności, sprawiedliwości, prawdy – właściwych praw każdego człowieka.

W takim kierunku piszemy Egzamin Życia: Maturę Życia – ciągłego dojrzewania bycia lepszym, uczciwym, wymagającym, ofiarnym, aby nasz przykład budował drugich spotkanych w tym ciągłym i trudnym zdobywaniu DROGI ŻYCIA.

Ten ideał będzie metą naszej realizacji i naszych pokoleń w tej pięknej historii – jaka jest historia każdego człowieka w budowaniu cywilizacji miłości i braterstwa.

Oto matura dzisiejsza jest maturą jutra, czyli ciągłego dojrzewania w byciu człowiekiem dla drugiego człowieka.

Pe. Jan Zasowski****************************************

Nenhum comentário:

Postar um comentário