Encontramos momentos na vida, que nos inspiram, para divulgarmos aquilo que a nossa própria alma sente. Com certeza, estes momentos nascem numa experiência interior, quer dizer, num profundo diálogo com Deus. Estes momentos nascem, quando mergulhamos dentro da nossa alma e nós nos perguntamos: de onde viemos, onde estamos e para onde caminhamos? E encontramos a resposta neste profundo diálogo com Deus - quando Ele se torna, para nossa existência, o Caminho, a Verdade e a Vida. Assim, compreendemos, que o Senhor nos convida a cumprir uma grande missão: que todos possamos nos chamar de irmãos e de seus filhos.

É preciso que exista mais amor e união entre nós, para que possamos ser a semelhança e a imagem de Jesus Cristo. Foi ELE que afirmou que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância.

Nestas reflexões, quero convosco mergulhar no fundo das nossas almas e procurar viver a vida conforme nos foi dada.

Pe. Jan Zasowski

sábado, 6 de julho de 2013

RODZICE i dobry przykład (Z zapisów)
Matka  

(Helena  - * 23.08.1923 + 28.04.2001)

Matka - ta, która kocha.
Nie ma czasu dla siebie, zawsze ma go dla innych – dzieci, rodziny.

Matka - opatruje rany swym ciepłym słowem, leczy ciągłym zatroskaniem.
Matka - naucza, umacnia i wskazuje bezpieczną drogę w życiu.
Matka -  uczy wzrastać w miłości.

Dziękuje Ci Mamo za wszystko, czego mnie uczyłaś i uczysz: za słowa, które pomogły mi zrozumieć, jak być dobrym dla drugich.
Dziękuję za wychowanie, za wszystkie Twoje dni i noce blisko mnie.

Dziękuję Ci Mamo za przykład wiary chrześcijańskiej, którą mi przekazałaś świadectwem swojego życia.
Niech Trójjedyny Bóg darzy Cię specjalnym błogosławieństwem.

Niech Maryja pomaga Ci wypełnić Twoją misję każdego dnia radośnie i w pokoju serca.

Pragnę podziękować Ci Mamo, że Twoja miłość zawsze mnie wspiera, że jesteś  tą, która kocha.

Twój syn – Jan Zdzisław   

                 

(Rzym, 1997)
Mój Ojciec…   Mój Tatuś

(Jan - *10.04.1923 + 14.09.2008)
Ojciec

OJCIEC - ten, który wcielał w życie mądrość, roztropność, męstwo, wiarę, odwagę i miłość.
Jako partyzant AK pokazał też jak kochać ojczyznę oddając swą młodość i siły na jej służbę.
OJCIEC - swym poświęceniem, ofiarnością i przykładną miłością zawsze służył własnej rodzinie.
OJCIEC – ukazując wartości takie jak: prawda i sprawiedliwość wskazywał drogę jak żyć Ewangelią Jezusa. Aby świat stawał się bardziej ludzki trzeba bazować na wierności, ufności, jedności i życzliwości wzajemnej.
Kiedy myślę o swoim Ojcu, wiem co oznacza:
odpowiedzialność,
roztropność,
wrażliwość,
poświęcenie,
praca,
modlitwa,
kultura,
poznanie siebie i świata,
a przede wszystkim ... Miłość.

Jego życie nauczyło mnie wybierać to, co szlachetne i gdybym mógł rozdawać medale, to dałbym Ojcu nagrodę właśnie za szlachetność oraz za pracowitość, które najbardziej charakteryzowały jego osobowość. Nigdy nie wybrałbym też innego Taty, bo dla mnie nie ma lepszego, mądrzejszego, świętszego. Jego bogactwem - świadectwo życia. Trudno mi znaleźć w pamięci jakoś Jego słabość, choć jako człowiek nie był przecież od nich wolny. Jego dobroć i miłość dominowały. Swą dojrzałą postawą uczył prawdziwej mądrości, - aby być człowiekiem dla drugiego człowieka, aby być człowiekiem prawdy.

Ojciec modlił się za nas o mądrość serca, abyśmy nie szukali pochwał, ani bogactw tego świata, lecz aby w życiu naszym Bóg był najważniejszy. Prawdziwe bogactwo i radość jest w otwartym na Boga sercu. Wtedy dopiero można mówić i świadczyć o Prawdzie innym ludziom.

Mój Ojciec jest dla mnie wzorem i dziękuję mu, że jest takim, jakim powinien być Ojciec dla syna.


Pe. Jan Zasowski
********************************

Nenhum comentário:

Postar um comentário