Encontramos momentos na vida, que nos inspiram, para divulgarmos aquilo que a nossa própria alma sente. Com certeza, estes momentos nascem numa experiência interior, quer dizer, num profundo diálogo com Deus. Estes momentos nascem, quando mergulhamos dentro da nossa alma e nós nos perguntamos: de onde viemos, onde estamos e para onde caminhamos? E encontramos a resposta neste profundo diálogo com Deus - quando Ele se torna, para nossa existência, o Caminho, a Verdade e a Vida. Assim, compreendemos, que o Senhor nos convida a cumprir uma grande missão: que todos possamos nos chamar de irmãos e de seus filhos.

É preciso que exista mais amor e união entre nós, para que possamos ser a semelhança e a imagem de Jesus Cristo. Foi ELE que afirmou que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância.

Nestas reflexões, quero convosco mergulhar no fundo das nossas almas e procurar viver a vida conforme nos foi dada.

Pe. Jan Zasowski

sábado, 16 de fevereiro de 2013

Sekularyzacja współczesnego świata i odpowiedź chrześcijańska...Analizując dynamikę współczesnego świata często zachwycamy się jego rozwojem i możliwościami, które ułatwiają nam życie.
Jednak mimo ogromnego postępu techniki odczuwamy, że ciągle czegoś nam brakuje – jesteśmy nienasyceni dobrami tego świata.
Znajdujemy się w chaosie tego co jest wartością i tego co wartością nie jest. Łatwo można dostrzec postęp techniki, lecz niestety nie widać postępów w sferze ducha.
Mamy wiele nowych możliwości poznawania i komunikowania się. Możemy w krótkim czasie dotrzeć do wielu odległych miejsc świata zewnętrznego, lecz coraz bardziej gubimy się w poznawaniu samych siebie.
Zagubiliśmy się w naszych ambicjach.  Coraz więcej w nas pychy i egoizmu. Wiele energii tracimy, by dowodzić swoich racji zamykając się w wizji własnego świata.
Dlatego też czasem to, co posiadamy nie cieszy nas, a odczuwamy  jedynie gorycz niezadowolenia. Wytłumaczenie jest proste – brakuje nam tego, co najistotniejsze w życiu każdego człowieka, - prawdziwych wartości.
Sekularyzacja współczesnego świata zwiększa w nas ryzyko grzechu. Bóg jest coraz dalej od naszych pragnień. Szukamy Go tylko wtedy, gdy wszystko staje się beznadziejne. Bóg, który powinien być centrum naszych dążeń, staje się wartością o mniejszym znaczeniu i stąd w nas tyle chaosu.
Istnieje tylko jedna droga prowadząca do szczęścia – otwarcie na prawdę Bożych przykazań.
Okres Wielkiego Postu w sposób szczególny pobudza do refleksji nad sobą, nad tym co stanowi przeszkody w drodze do Boga. Otwórzmy się na działanie Ducha Św., aby zobaczyć swój grzech i wyzwolić. Staniemy się wówczas nowymi ludźmi. Droga ta wymaga ciągłego oczyszczania z tego, co nas więzi i czyni niewolnikami chwilowych zachcianek i co odbiega od prawd głoszonych przez Chrystusa.
Naszym chrześcijańskim zadaniem jest pozostawać znakiem dla świata dając świadectwo stałej prawdy w zmieniającej się rzeczywistości i sekularyzacji wartości.

Pe. Jan Zasowski*************************************

Nenhum comentário:

Postar um comentário