Encontramos momentos na vida, que nos inspiram, para divulgarmos aquilo que a nossa própria alma sente. Com certeza, estes momentos nascem numa experiência interior, quer dizer, num profundo diálogo com Deus. Estes momentos nascem, quando mergulhamos dentro da nossa alma e nós nos perguntamos: de onde viemos, onde estamos e para onde caminhamos? E encontramos a resposta neste profundo diálogo com Deus - quando Ele se torna, para nossa existência, o Caminho, a Verdade e a Vida. Assim, compreendemos, que o Senhor nos convida a cumprir uma grande missão: que todos possamos nos chamar de irmãos e de seus filhos.

É preciso que exista mais amor e união entre nós, para que possamos ser a semelhança e a imagem de Jesus Cristo. Foi ELE que afirmou que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância.

Nestas reflexões, quero convosco mergulhar no fundo das nossas almas e procurar viver a vida conforme nos foi dada.

Pe. Jan Zasowski

segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013

Wielki Post
Wielki Post. Przed nami czterdzieści dni rozmyślania nad cierpieniem, jego przyczyną i wartością.
Nie zawsze postrzegamy je jako dar i zgadzamy się je przyjąć.
Buntujemy się wobec ciężaru, które niesie.
Trudno nam przyjąć ból jakikolwiek on jest: ból samotności, odrzucenia przez drugich, ból żalu za popełnione błędy, ból, który przynosi choroba i tyle innych...
Buntujemy się wówczas i pytamy: Dlaczego ja? Dlaczego to doświadczenie spotyka moją rodzinę?
Wszystko w tym czasie wydaje się głuche wobec naszych natarczywych pytań. Czyżby i Bóg odwrócił się od nas?
Trudno jest być samotnym w cierpieniu, porzuconym i bez zrozumienia. Trudno też o własnych siłach podnosić się.
To rozrywa nas od wewnątrz i może doprowadzić do rozpaczy.
Pytamy wówczas znów: Dlaczego ja?
Dlaczego wszelka miłość się oddaliła ode mnie.
Tak my postrzegamy nasze cierpienie.
Czasem powtarzamy za Chrystusem: Dlaczego ten kielich?
Jezus Chrystus też zadał Ojcu to pytanie. Zgodził się jednak wypełnić Jego wolę i pić z tego kielicha… Twoja Wola Ojcze niech się stanie, nie moja!
Może inne byłoby nasze cierpienie, gdybyśmy brali wzór z Jezusa i zgadzali się na swój krzyż.
Każdy krzyż ma swój wymiar i ciężar. Trudno czasem go nieść, więc niejednokrotnie upadamy, gdy brakuje sił.
Zgoda na krzyż prowadzi do głębszej refleksji, zmienia perspektywę istnienia.

POST to czas nawracania, powrotu na drogę dobra. Nasza cała egzystencja jest zwrócona w kierunku doskonałości.
Wzrastamy w łasce, która pomaga nam stawać się osobami bardziej dojrzałymi, świadomymi i odpowiedzialnymi.
Boże, wspieraj swą mocą w trudnych dniach, aby zapału i sił starczyło do końca.
Pozwól wtulić się w Twe ramiona gdy zranienia i cierpienie blisko rozpaczy.
Bądź nam wyzwoleniem od wszystkiego co sprowadza klęskę.
Bądź naszą nadzieją zrozumienia ciężarów codzienności.
Bądź twierdzą i opoką wszystkich wartości, które pomagają nam stawać się bardziej szlachetnymi i dobrymi.
Bądź nam Panie pomocą w rozwiązywaniu wszystkich problemów zgodnie z Twoją wolą, które nieustannie przenosimy do Ciebie.

Amen

                                                                                              Pe. Jan Zasowski


 ************************************************

Nenhum comentário:

Postar um comentário