Encontramos momentos na vida, que nos inspiram, para divulgarmos aquilo que a nossa própria alma sente. Com certeza, estes momentos nascem numa experiência interior, quer dizer, num profundo diálogo com Deus. Estes momentos nascem, quando mergulhamos dentro da nossa alma e nós nos perguntamos: de onde viemos, onde estamos e para onde caminhamos? E encontramos a resposta neste profundo diálogo com Deus - quando Ele se torna, para nossa existência, o Caminho, a Verdade e a Vida. Assim, compreendemos, que o Senhor nos convida a cumprir uma grande missão: que todos possamos nos chamar de irmãos e de seus filhos.

É preciso que exista mais amor e união entre nós, para que possamos ser a semelhança e a imagem de Jesus Cristo. Foi ELE que afirmou que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância.

Nestas reflexões, quero convosco mergulhar no fundo das nossas almas e procurar viver a vida conforme nos foi dada.

Pe. Jan Zasowski

quinta-feira, 14 de março de 2013

Papież FranciszekWybór nowego Papieża Franciszka, ukazuje jak Kościół coraz bardziej jest otwarty.
Pierwszy Papież przychodzi jako Biskup Rzymu nie z Europy, lecz z kraju odległego z kontynentu Ameryki Łacińskiej, z Argentyny.
Przybiera imię, które zaskoczyło wszystkich – Franciszek.
Dlaczego Franciszek?
Nowy Papież już, jako Kardynał Buenos Aires, zawsze wychodził na spotkanie biednych, im dawał specjalną uwagę; podróżował środkami transportu miejskiego razem z ludźmi.
Można wyraźnie zauważyć, ze charakteryzuje go ewangeliczne przesłanie: Pójdź na spotkanie drugiego człowieka!
Tak jak św. Franciszek, chce, aby nastąpiła odnowa w Kościele, aby Kościół charakteryzowało :  ubóstwo, pokora, dobroć, poświęcenie w służbie drugiemu.

Co za piękny gest nowego Papieża Franciszka, kiedy prosił, pochylając się, aby wszyscy modlili się w jego intencji, by mógł być dobrym Pasterzem.
Jedni modląc się za drugich  -  i prosił, aby braterstwo i dobroć była udziałem tych, którzy naśladują Chrystusa.
Media nam ukazywały innych kandydatów, może już pod okiem pewnych manipulacji….
Dlatego nastąpiła wielka cisza, że ktoś, który nie był tak propagowany jest wybrany nowym Papieżem.
I w skromności,  w modlitwie Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, pobłogosławił ludzi dobrej woli z całego świata.

To Papież Franciszek otrzymał misję od Chrystusa, aby prowadził Kościół i świat w drodze do Królestwa Bożego.
To on, Piotr współczesnych czasów, ma wielkie zadanie, aby wszyscy zrozumieli, że tylko PRAWDA EWAGELII – może wyzwolić dzisiejszy świat tak zagubiony w odnalezieniu  właściwych wartości bycia człowiekiem i chrześcijaninem.

Papież z kontynentu Ameryki Łacińskiej - kontynentu,  który w obecnych czasach przechodzi poprzez bolesne doświadczenia, gdzie dotarła sekularyzacja i liberalizm, gdzie istnieją wielkie podziały socjalne, ale także jest to kontynent nadziei, gdyż Kościół coraz bardziej staje się dynamiczny i pełen darów Ducha Świętego.

Kościół  cieszy się nowym Pasterzem – Ojcem Świętym Franciszkiem i modli się, aby tak jak  przez niego wybrany Patron św. Franciszek z Asyżu –   również  potrafił ukazać wierność, pokorę i miłość.
Oby droga o której mówił w pierwszych słowach nowo wybrany Papież, była drogą braterstwa, dialogu, przebaczenia, jedności i wierności Chrystusowi.

Niech Trojjedyny Bóg błogosławi w tej misji pokoju, aby Piotr dzisiejszych czasów – Ojciec Święty Franciszek, prowadził  Kościół w Prawdzie, Jedności, Komunii.
Niech Maryja wstawia się jako Matka tego Kościoła, Kościoła Chrystusa!

Pe. Jan Zasowski


*********************************************

Nenhum comentário:

Postar um comentário