Encontramos momentos na vida, que nos inspiram, para divulgarmos aquilo que a nossa própria alma sente. Com certeza, estes momentos nascem numa experiência interior, quer dizer, num profundo diálogo com Deus. Estes momentos nascem, quando mergulhamos dentro da nossa alma e nós nos perguntamos: de onde viemos, onde estamos e para onde caminhamos? E encontramos a resposta neste profundo diálogo com Deus - quando Ele se torna, para nossa existência, o Caminho, a Verdade e a Vida. Assim, compreendemos, que o Senhor nos convida a cumprir uma grande missão: que todos possamos nos chamar de irmãos e de seus filhos.

É preciso que exista mais amor e união entre nós, para que possamos ser a semelhança e a imagem de Jesus Cristo. Foi ELE que afirmou que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância.

Nestas reflexões, quero convosco mergulhar no fundo das nossas almas e procurar viver a vida conforme nos foi dada.

Pe. Jan Zasowski

terça-feira, 16 de abril de 2013

Dzień, który objawi Prawdę!...Jeszcze jako dziecko słyszałem opowiadania starszych ludzi o czasach ostatecznych.
Ileż razy dreszcze mnie przechodziły od głowy do stóp.
Gwiazdy spadać będą.
Góry zamienia się w morskie fale.
Wszystko huczeć będzie tak silnie, że trzeba uszy ochronić jakimś woskiem, czy plastrem.
I żeby nie dostać zawału w tym momencie – to lepiej schować się w przygotowanym wcześniej betonowym bunkrze.
I co jeszcze straszniejsze - to cały zastęp Aniołów z Królem z taką siłą i mocą wkroczy, że wszyscy na ziemię upadać będą.
W takim dziecięcym opisie -  ten dzień jawi się rzeczywiście wyjątkowo strasznie.

Z upływem lat, w dojrzewaniu i poznawaniu idei chrześcijańskiej, w doświadczaniu Pana, w Jego nauczaniu – zrozumiałem, że to będzie jednak inaczej, to będzie najwspanialszy i najpiękniejszy dzień!

W tym dniu wszyscy poznają PRAWDĘ. Ten dzień przedstawi wszystkim ludziom ich prawdziwą historię: każdej osoby i całego stworzenia.
Nikt nie będzie mniej lub więcej ważny.
Wszyscy równi będą naprawdę.
I ci, którzy byli panami.
I ci, którzy służyli.
I ci, którzy nienawidzili.
I ci, którzy przebaczali i kochali.

W tym dniu nastąpi przemiana
Tylko jedna i absolutna wartość istnieć będzie.
TO MIŁOŚĆ!
Będzie jej tyle, że nasyci wszystko co przedtem głodem było.

W tym dniu ziemia z niebem i cały wszechświat połączy się jak małżeństwo, w którym wierność wieczną będzie.

W tym dniu święci ze wszystkich stron, ze wschodu, z zachodu, z południa i z północy – hymn uwielbienia śpiewać będą.

Światło Miłości swą siłą przeniknie cały wszechświat
i całe stworzenie Trójjedynego Boga kontemplować będzie.

Światło Mądrości wskaże prawdziwą wolność.
Już więcej nie będzie przemocy, podziału klas i tego wszystkiego co więzić może.

Światło Braterstwa i jedności wypełni dobrocią wszystkich, którzy świętymi nazywać się będą.

Dziękczynienie oraz uwielbienie będą jedyną modlitwą i jedynym językiem, którym cały wszechświat mówić będzie.

W tym oto dniu Sprawiedliwi cieszyć się będą,
a ci, którzy nakładali ciężary cierpienia i upokorzenia – żałować.
W tym oto dniu powróci harmonia i radość Raju.

Ten dzień nie będzie dniem strachu i cierpienia
To będzie Dzień Sprawiedliwości Boga!

To dzień odwagi  i wyzwolenia.
To dzień triumfu nad złem.

W tym dniu wszyscy poznają PRAWDĘ o sobie.
To dzień w którym nastąpi pełne zrozumienie, przebaczenie, pojednanie.
To dzień, którego nikt przedtem w pełni nie znał.
To dzień, który wymaga całkowitego nawrócenia.

To dzień prawdziwej wolności i miłości, wiecznych zaślubin z Bogiem.
Od tego dnia po wszystkie czasy tylko dobroć istnieć będzie.
Amen

Pe. Jan Zasowski


***********************************************

Nenhum comentário:

Postar um comentário