Encontramos momentos na vida, que nos inspiram, para divulgarmos aquilo que a nossa própria alma sente. Com certeza, estes momentos nascem numa experiência interior, quer dizer, num profundo diálogo com Deus. Estes momentos nascem, quando mergulhamos dentro da nossa alma e nós nos perguntamos: de onde viemos, onde estamos e para onde caminhamos? E encontramos a resposta neste profundo diálogo com Deus - quando Ele se torna, para nossa existência, o Caminho, a Verdade e a Vida. Assim, compreendemos, que o Senhor nos convida a cumprir uma grande missão: que todos possamos nos chamar de irmãos e de seus filhos.

É preciso que exista mais amor e união entre nós, para que possamos ser a semelhança e a imagem de Jesus Cristo. Foi ELE que afirmou que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância.

Nestas reflexões, quero convosco mergulhar no fundo das nossas almas e procurar viver a vida conforme nos foi dada.

Pe. Jan Zasowski

segunda-feira, 8 de abril de 2013

RóżaniecByła w Brazylii pewna pani bardzo skromna i pobożna, która sprzedawała warzywa w miejskim straganie.
Nazywała się Tia Teca (Ciocia Teka)
Tia Teca -  tak była znana w okolicy.
Pewnego dnia Tia Teca poszła sprzedać warzywa w domu pewnego nieznanego pana wyznawcy religii protestanckiej i tam o dziwo zgubiła swój różaniec.
Po kilku dniach Tia Teca wróciła, aby odnaleźć swój  różaniec. Kiedy pan domu zauważył, co ona szuka-  wyśmiał się i powiedział z ironią: Oto Tia Teca, pani zgubiła swojego Boga – zapytał się z ironią wyznawca religii protestanckiej?
Wówczas Tia Teca  z całą pokorą i spokojem odpowiedziała:
Ja, abym zgubiła mojego Boga? Nigdy!
I właściciel, tzn., pastor protestancki pokazał różaniec znaleziony w ogrodzie i    śmiejąc się mówił : To nie jest twój Bóg?
I kontynuując z ironią zapytał się: Dlaczego pani Tia Teca nie zmieni tego sznureczka z ziarnkami w ziarnka Ewangelii?
Ona odpowiedziała: Ja nie potrafię czytać, lecz kiedy odmawiam różaniec, medytuję całą Ewangelię, tzn., medytuję Słowo Boże i pozostawiam w moim sercu.

I pastor zdziwiony odpowiedzią tej prostej kobiety zapytał się?
Pani medytuje Słowo Boże- chciałbym wiedzieć jak?
Może pani mi to opisze, wyjaśni…

Z miłą chęcią odpowiedziała Tia Teca: Oto tak medydytuję Słowo Boże, odmawiając codziennie różaniec.
Kiedy biorę krzyż, przypominam sobie, jak Syn Boży przelał za nas krew – ukrzyżowany, aby zbawić całą ludzkość.
Pierwszy paciorek mi przypomina, że jest Jeden Bóg Wszechmogący.
Te trzy paciorki mi przypominają, że są Trzy Osoby Trójcy Świętej: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
I następny paciorek mi przypomina, że sam Pan Jezus nas uczył jak mamy modlić się – ucząc nas – Ojcze Nasz.

Kiedy odmawiam każdą tajemnicę  w każdej  części przypominam sobie  o pięciu  ranach  Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu.
Każda część tajemnicy ma dziesięć Zdrowaś Maryja, co mi przypomina dziesięć Przykazań Bożych, które sam Bóg napisał na tablicach Mojżeszowi.

Różaniec ma dwadzieścia tajemnic, które są: pięć chwalebne, pięć światła, pięć bolesne, pięć radosne.

Rano, kiedy przygotowuję się do rozpoczęcia dnia, aby go spędzić dobrze w radościach i trudnościach, mój dzień zaczyna się od tajemnic chwalebnych i przypominam sobie pokorną rodzinę z Nazaretu.

W południe jak już jestem zmęczona, odmawiam tajemnicę światła, która mi przypomina wysiłek i odwagę Jezusa w służbie Ewangelizacji.

Po południu, już po trudach i wysiłkach odmawiam tajemnicę bolesną, która mi przypomina – ciężką drogę Chrystusa na Kalwarię.

Kiedy przyjdzie koniec dnia, już zwyciężając wszystkie trudności i wysiłki, przypominam sobie jak Jezus zwyciężył śmierć, trudności i Zmartwychwstał i przyniósł nam radość wieczną.

I teraz niech pan mi powie: Gdzie tutaj jest jakaś skrzywiona modlitwa?

I przedstawiciel religii protestanckiej tak odpowiedział: Nie wiedziałem, że różaniec – to jest tak głęboka modlitwa.
I powiedział: Tia Teca, pani może mnie nauczyć odmawiać różaniec, ponieważ ja też chcę, tak jak pani – głęboko się modlić…

Pe. Jan Zasowski
*****************************************************

Nenhum comentário:

Postar um comentário